CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998
Walne Zebranie w OSP Stare Babice 18.03.2018 r.

Walne Zebranie w OSP Stare Babice 18.03.2018 r.

18 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. Ze względu na nieobecność Prezesa Michał Kosa, Wiceprezes Michał Starnowski rozpoczął zebranie i przywitał przybyłych gości. W tym roku odwiedzili nas: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w PWZ dh Andrzej Wasilewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w PWZ bryg. Mariusz Tymoszewicz, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz i Radni: Lucyna Skrzeczkowska, Jerzy Piętocha i Dariusz Sobczak, Wójt Gminy Stare Babice dh Krzysztof Turek wraz z Zastępcą dh Marcinem Zającem, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Paweł Janiszewski, Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Iwona Mika oraz delegacja z OSP Izabelin, druhowie honorowi oraz sympatycy i rodziny strażaków. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Prezesa Honorowego dh Mirosława Lisieckiego a na Sekretarza dh Łukasza Sawionka. Zasłużonym strażakom Prezes Zarządu Powiatowego dh Andrzej Wasilewski wręczył medale. Odznaczono dh Stanisława Wierzbickiego Złotym Znakiem Związku OSP R.P., a dh Gracjana Klimka i Andrzeja Leszczyńskiego srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”. Podsumowaliśmy naszą ubiegłoroczną działalność. Poprzedni Zarząd uzyskał wotum zaufania. W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Michała Kosa i Skarbnik Anety Sulwińskiej, władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna) postanowiły podać się do dymisji i przeprowadzić nowe wybory. W wyniku czego skład nowych władz przedstawia się następująco: Zarząd – dh Gracjan Klimek (Prezes), dh Damian Lisiecki (Wiceprezes-Naczelnik), Michał Starnowski (Wiceprezes), Łukasz Sawionek (Wiceprezes), Marcin Szuba (Zastępca Naczelnika), Tomasz Starnowski (Skarbnik), Jakub Potrzebowski (Gospodarz), Dominik Trzaskowski (Sekretarz) i Michał Kos (Członek Zarządu);  Komisję Rewizyjna – Cornelia Suttner (Przewodnicząca), Adam Bartosiński (Sekretarz), Jakub Zaśko (Członek KR). W dalszej części omówiono plany na kolejny rok, wysłuchano wystąpień gości i przedyskutowano najistotniejsze...