CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998

6 marca 2021 – Walne Zebranie OSP Babice

6 marca 2021 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. Zebranie otworzył Prezes dh Gracjan Klimek. W tym roku po raz kolejny zebranie odbyło się w wąskim gronie samych członków, bez zaproszonych gości ze względu na obowiązujące obostrzenie epidemiczne. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Michała Starnowskiego. Przedstawiono Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes dh Gracja Klimek, finansowe Skarbnik dh Tomasz Starnowski, a Komisji Rewizyjnej dh. Cornelia Kozak, która złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wniosek został przyjęty w głosowaniu. Następnie przeprowadzono wybory do nowych władz, które następnie ukonstytuowały się w składzie:

Zarząd OSP: Gracjan Klimek– prezes, Damian Lisiecki – naczelnik – I wiceprezes, Marcin Szuba – z ca naczelnika, Michał Starnowski – wiceprezes, Łukasz Sawionek – wiceprezes, Jakub Zaśko – skarbnik, Paulina Zaśko -sekretarz, Michał Kucharski – gospodarz, Michał Kos –członek zarządu
Komisja rewizyjna: Cornelia Kozak – przewodnicząca, Andrzej Harasimczuk – członek, Piotr Kunc – członek.
Kronikarz OSP: dh Dominik Trzaskowsk
Delegat do Zarządu Powiatowego: Łukasz Sawionek
Przedstawiciel do Zarządu Powiatowego: Michał Kos

Plan działalności na kolejne lata przedstawił nowy, „stary”prezes dh Gracjan Klimek. W dyskusji głos zabrali: Dh Michał Kos, dh Michał Kucharski, dh Łukasz Sawionek oraz dh Michał Starnowski. Dh Michał Starnowski na ręce dh Prezesa OSP Stare Babice Gracjana Klimka złożył dwie pamiątkowe fotografie, datowane na lata przedwojenne, związane z historią jednostki. W dyskusji omówiono bieżącą sytuację, wymieniono się uwagami co do planów na najbliższą przyszłość.

Mijający rok 2020 zaczął się dla nas doskonale. W styczniu wstawiliśmy w podział długo wyczekiwaną drabiną, Magirus na podwoziu Iveco przekazaną przez Państwową Straż Pożarną, jeszcze w grudniu 2019 roku. Pozyskanie tego samochodu to efekt żmudnej pracy wielu poprzednich Zarządów OSP. Trzeba przyznać, że jest to sprzęt leciwy (rocznik 1993), ale jeszcze sprawny. Sprawdził się m.in. w okresie letnich burz, kiedy mieliśmy bardzo dużo wyjazdów do połamanych, powalonych drzew.
Niedługo potem wybuchła pandemia i wszystko się zmieniło. Funkcjonowanie naszej jednostki również wymagało przeorganizowania. Ograniczyliśmy zbiórki, wprowadziliśmy reżim sanitarny, przeszkoliliśmy dodatkowo strażaków, doposażyliśmy samochody wyjazdowe w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Musieliśmy odwołać Dzień Otwarty OSP Babice, który od kilku lat organizujemy co roku, w połowie września. To wielka strata, bo strażacy, ich rodziny, przyjaciele i sympatycy stanowią grupę przyjaciół.
W ubiegłym roku z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskaliśmy nowe profesjonalne stoły do gry w piłkarzyki i do tenisa stołowego. Z własnych środków odnowiliśmy nasz stary stół bilardowy i doposażyliśmy naszą małą siłownię.
W 2020 roku mieliśmy ogółem 207 akcji ratowniczo gaśniczych, w tym 44 pożary, 34 kolizje i wypadki, 129 innych zdarzeń. Jesteśmy jedną z najbardziej mobilnych, najczęściej dysponowanych jednostek OSP w naszym powiecie. Trzeba podkreślić, że nasza drabina wyjeżdżała w ubiegłym roku aż 32 razy.

W 2020 roku otrzymaliśmy ogromne wsparcie z funduszy sołeckich. Z tych środków zakupiliśmy: ubrania specjalne typu nomex, kominiarki, dwie piły spalinowe, zestaw do podtrzymania napięcia w samochodach. Doposażyliśmy naszą salę, Koszarówkę w klimatyzację i wykonaliśmy napis na elewację budynku. Ponieważ środki przeznaczane z budżetu Gminy wystarczają nam jedynie na pokrycie wydatków bieżących, zakupy sprzętu realizujemy głównie z pozyskiwanych przez nas funduszy zewnętrznych. Udało nam się dzięki temu zakupić dodatkowo kilka kompletów ubrań specjalnych typu Nomex i buty bojowe. Dzięki środkom z PZU uzupełniliśmy zestaw ratownictwa drogowego, kupiliśmy pompę pływającą i najaśnicę do oświetlenia miejsca zdarzenia. Dotacja z funduszy KSRG umożliwiła nam zakup wyważarki do drzwi. Środki z WFOŚ pokryły 70% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu remizy, co znacznie ograniczy wydatki ponoszone na energię elektryczną. Z własnych środków zakupiliśmy wózek narzędziowy z wyposażeniem, elektronarzędzia akumulatorowe, maszynę do mycia posadzki i odkurzacz przemysłowy.
Strażacy aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych w ramach Strażackiego Pogotowia Świętego Mikołaja, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, honorowo oddawali krew w czasie akcji organizowanych przez Klub HDK PCK „Florian”. W minionym roku, ze względu na pandemię, wyjątkowo nie odwiedzaliśmy szkół ani przedszkoli.
W grudniu otrzymaliśmy od Wójta Pana Sławomira Sumki, profesjonalną pralkę. Po dokupieniu systemu dozowania detergentów i dużej suszarki, będziemy mogli wreszcie kompleksowo zadbać o nasze ubrania bojowe. Podejmujemy, z władzami Gminy, rozmowy o konieczności wymiany naszej drabiny na nowszy sprzęt. Ubiegły rok potwierdził, że taki sprzęt jest niezbędny.