CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998

Ćwiczenia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z jednostki OSP Sokółka w dniach 6-7 Lipca

W dniach 6-7 Lipca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Stare Babice odbyła wspólne szkolenie z Młodzieżową Drużyna Pożarniczą z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Sokółka. W ramach szkolenia młodzi strażacy z obydwu jednostek uczestniczyli w dwudniowym panelu szkoleniowym podczas, którego zdobywali wiedzę niezbędną do skutecznego niesienia pomocy osobom poszkodowanym i  potrzebującym.  

Oto relacja jednego z uczestników szkolenia.

W pierwszym dniu biwaku całą grupą udaliśmy się nad pobliski staw gdzie ćwiczyliśmy rozwijanie linii gaśniczej. Przy użyciu pompy pływającej Niagara 1 oraz motopompy szlamowej tworzyliśmy stanowisko wodne.
Kolejny etapem szkolenia była prezentacja z zakresu KPP oraz pokazano nam całe wyposażenie torby medycznej PSP R1. Zwrócona została również uwaga w jak poprawny sposób przeprowadzić korespondencję radiową z dyspozytorem PSK.

Po omówieniu całej teorii przystąpiliśmy do ciekawszego elementu szkolenia czyli praktyki. Uczyliśmy się jak poprawnie ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej, jak prawidłowo zakładać kołnierz ortopedyczny oraz jak należy zabezpieczyć złamaną kończynę przy użyciu szyn Kramera. W fachowy sposób pokazano i omówiono nam każdy szczegół niesienia pomocy osobie poszkodowanej podczas ewakuacji z samochodu. Zapoznaliśmy się z wyposażeniem torby medycznej PSP R1 od strony praktycznej. Wiemy już do czego służy i jak poprawnie wykorzystać worek samorozprężalny, rurki ustno-gardłowe czy też jak korzystać z tlenoterapii.

Kolejnego dnia, tuż nad ranem około godziny czwartej zostaliśmy obudzeni przez syrenę alarmową. Szybko zrozumieliśmy, że jest to część programu szkoleniowego, który został dla nas przygotowany. Naszym zadaniem był wyjazd do wypadku dwóch samochodów osobowych i udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był to dobry moment żeby wykorzystać całą zdobytą wiedzę z dnia poprzedniego oraz pokazać czego nauczyliśmy się podczas pobytu na szkoleniu.

Po zakończeniu ćwiczeń pod okiem opiekunów analizowaliśmy nasze działania ratownicze, omawialiśmy popełnione błędy oraz ponownie ćwiczyliśmy aby ustrzec się błędów podczas niesienia pomocy poszkodowanym.

 

źródło relacji: https://www.facebook.com/ospsokolka/?__tn__=kCH-R&eid=ARC7CwriJ8Jf-tKFCFF4AHhSsoqjeUtLv6HVmu7vdZjam18s9qrPutczmc5Eembsng55Ssmok0OzM71n&hc_ref=ARQvq6W5wjskT2U9-s92q6y1CRyOGqbSaeY0VWYWBxegzeOXPDD9FQmGevkrCSdrFxk&fref=nf (dostęp: 22.07.2019 r.)

 

Dziękujemy za wspólne ćwiczenia jednostce OSP Sokółka oraz liczymy na kolejne wspólne zdobywanie doświadczenia podczas następnych szkoleń. Wiedza zdobyta podczas ćwiczeń jest niezwykle cenna, dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejne działania tego typu 🙂