CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998

CZUJKA CZADU I DYMU MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Jest bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku i gromadzi się głównie pod sufitem. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi np. w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie w mieszkaniach ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich lokatorzy. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły, a źródłem emisji tlenku węgla są najczęściej urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem lub olejem opałowym.

Okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej oraz zainstalowanie czujek jak również utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym np. poprzez sprawdzanie i ewentualną wymianę baterii, może zmniejszyć ryzyko zatrucia czasem.

Aby uniknąć zaczadzenia należy: systematycznie czyść, sprawdzać szczelność i wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych, użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia i zgodnie z instrukcją producenta, nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych, nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji. Ponadto nie należy bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, gdyż mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenia oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla ma uzmysłowić użytkownikom budynków mieszkalnych, że nieszczęście może również zapukać do ich domów. Każdego roku w sezonie grzewczym odnotowuje się ponad dwa i pół tysiąca zdarzeń, których przyczyną był tlenek węgla. Każdego roku czad zabija ponad 50 osób, a ok. 1000 zostaje poszkodowanych.

materiał na podstawie informacji KG PSP
https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy