CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998

Walne Zebranie w OSP Stare Babice 16.03.2019 r.

16 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. W obecności strażaków i zaproszonych gości podsumowaliśmy cały poprzedni rok. W tym roku odwiedzili nas: Wójt Sławomir Sumka, Jego Zastępca dh Tomasz Szuba, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz oraz wielu Radnych i Sołtysów z terenu całej gminy Stare Babice. Z zaproszenia Prezesa OSP dh Gracjana Klimka skorzystali również delegacje z OSP Borzęcin Duży i OSP Izabelin, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP kpt. Kamil Golba, Kapelan Gminny OSP ks. Jan Szubka, Dyrektor KPN Mirosław Markowski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Paweł Janiszewski i Przedstawiciel GPK Eko-Babice sp. z o.o. Jan Kalinowski. Szczególnie miło było nam gościć naszych członków honorowych i seniorów, którzy dawniej czynnie uczestniczyli w życiu jednostki.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Wiceprezesa OSP dh. Michała Starnowskiego a na Sekretarza dh. Dominika Trzaskowskiego. Podsumowaliśmy naszą ubiegłoroczną działalność. Wiceprezes OSP dh Łukasz Sawionek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, Skarbnik OSP dh Tomasz Starnowski odczytał sprawozdanie finansowe, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dh Cornelia Suttner przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP, jednocześnie wnioskując o udzieleni Zarządowi absolutorium. Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu. W dalszej części omówiono plany na kolejny rok, wysłuchano wystąpień gości i przedyskutowano najistotniejsze sprawy bieżące. Najbliższe plany to wykończenie piętra remizy, doposażenie jednostki w drabinę mechaniczną oraz dalsze podnoszenie umiejętności i powiększanie składu osobowego.

Statystyki z roku 2018.

Akcji ratowniczo-gaśniczych: 166, w tym: pożary – 53, w miejscowe zagrożenia – 93, alarmy fałszywe – 20; odnotowano 3 ofiary śmiertelne i 15 rannych. 11 razy nasza jednostka uczestniczyła w działaniach ratowniczo – gaśniczych poza naszą Gminą. Udział w akcjach: 1. Marcin Kozerski 89 – wyjazdów, 2. Piotr Kunc – 75 wyjazdów; 3. Jakub Zaśko – 67 wyjazdów; .

 

1b7ff-IMG_1832 f2ac6-IMG_1873 04fbf-IMG_1852 a4cd7-IMG_1856 a6f8c-IMG_1888 b9253-IMG_1894 060cd-IMG_1866