CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998

WALNE ZEBRANIE W OSP STARE BABICE

12 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.

  Podczas zebrania Strażacy podsumowali 2015 rok i wybrali swoje Władze na następną, pięcioletnią kadencję.   Zebranie miało charakter uroczysty, jednak w tym roku nie zapraszano na obrady przedstawicieli samorządu, innych instytucji, czy zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Warto w tym miejscu dodać, że w tym roku przypada 100-lecie istnienia OSP. Strażacy planują zorganizować uroczystości we wrześniu br., będą one także połączone z otwarciem nowej strażnicy. Wówczas to, na te niecodzienne obchody zaproszeni zostaną wszyscy Przyjaciele i Darczyńcy.   Walne Zebranie otworzył Prezes OSP dh Michał Kos. Na Przewodniczącego Zebrania zaproponował dh Mirosława Lisieckiego – Honorowego Prezesa babickiej jednostki, a na Sekretarza dh  Łukasza Sawionka, co ogół przez głosowanie przyjął jednogłośnie.   Następnie po odczytaniu porządku obrad i jego zatwierdzeniu swoje sprawozdania przedstawili: dh Michał Kos – Prezes OSP, dh Aneta Sulwińska – Skarbnik OSP i dh Tomasz Szuba – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP. Przewodniczący postawił też wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za 2015 rok. Tak też się stało – druhny i druhowie wniosek ten poparli, czym pozytywnie ocenili dotychczasową działalność Zarządu OSP.   W taki oto sposób podsumowano zeszły rok, po czym nastąpił moment zgłaszania kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na delegatów do Zarządu Gminnego ZOSP R.P. Chętnych do działania okazało się więcej niż miejsc, dlatego też przeprowadzono tajne głosowania na wcześniej zgłoszone osoby. 48 członków babickiej Straży Pożarnej ostatecznie zdecydowało, kto będzie reprezentował jednostkę w latach 2016-2020.   Wyniki odczytała dh Anna Orzechowska, której wraz z dh Włodzimierzem Sulwińskim i dh Michałem Kucharskim przypadł zaszczyt tworzyć wyborczą Komisję Skrutacyjną.   I tak oto wybrano 9 osób do Zarządu OSP, 3 osoby do Komisji Rewizyjnej OSP i 5 delegatów do Zarządu Gminnego ZOSP R.P. Po ogłoszeniu wyników, nowo wybrani dokonali ukonstytuowania. Prezesem OSP ponownie został dh Michał Kos, I Wiceprezesem – Naczelnikiem OSP wybrano dh Damiana Lisieckiego, a Jego Zastępcą dh Gracjana Klimka. Wiceprezesem OSP został wybrany dh Michał Starnowski, Sekretarzem OSP dh Łukasz Sawionek, Skarbnikiem OSP dh Aneta Sulwińska, Gospodarzem dh Tomasz Starnowski, Członkami Zarządu dh Błażej Klęczar i dh Mateusz Leszczyński.   W trzyosobowej Komisji Rewizyjnej będą działać: Przewodniczący KR – dh Jakub Sitnicki, Sekretarz KR – dh Jakub Potrzebowski oraz Członek KR – dh Jakub Zaśko.   Delegatami do Zarządu Gminnego ZOSP R.P. będą: dh Mirosław Lisiecki, dh Michał Starnowski, dh Marcin Szuba, dh Tomasz Szuba i dh Maciej Szuba.   Przed Zarządem OSP wielkie wyzwania – należy życzyć Im pomyślności i wytrwania w społecznej działalności na rzecz wszystkich mieszkańców.   Skład osobowy Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP wraz ze zdjęciami dostępny jest na stronie Babickiego Portalika Informacyjnego – http://babice.waw.pl/zarzad_ospbabice_2016_2020.htm     Michał Starnowski – Wiceprezes OSP fot. Michał Starnowski, Malwina Kępa, Marcin Kozerski

38f07-IMG_9324 81290-IMG_9323 a4071-IMG_9374 bce83-IMG_9317 c0bbe-IMG_9332 c9d4e-IMG_9322 ec39c-IMG_9325 ee15b-IMG_9328 ost