CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998

Misja

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
2.Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
5.Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP.
6. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
7. Organizowanie zawodów sportowo – pożarniczych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.