CHCESZ ZGŁOŚIĆ ZDARZENIE? ZADZWOŃ NA 998
29 lipca – Bardzo pracowitym dniem dla jednostki OSP Stare Babice

29 lipca – Bardzo pracowitym dniem dla jednostki OSP Stare Babice

W dniu 29 lipca o 15:12 po raz pierwszy w tym dniu zawyła babicka syrena. Strażacy z naszej jednostki  zostali  zadysponowani na teren Warszawy w celu usuwania usuwaniu skutków nawałnicy. Kilka godzin trwały działania na terenie Bielan. Po godzinie 18 działania Straży przeniosły się na Targówek, gdzie również usuwano skutki wichury. Zgłoszenia z tego dnia dotyczyły głównie powalonych drzew i zalanych piwnic. O godzinie 19:37 otrzymaliśmy zgłoszenie o plamie oleju na ulicy Estrady w Klaudynie. Działania Straży polegały na usunięciu plamy oleju oraz oczyszczeniu z niej jezdni.  Po zakończonych działaniach związanych z wystąpieniem plamy oleju udaliśmy się do drzewa pochylonego nad ulicą i liniami energetycznymi przy ulicy Akacjowej w Koczargach Starych.Po wykonaniu niezbędnych działań w celu usunięcia zagrożenia Strażacy udali się do remizy po bardzo pracowitym dniu. Do działań w Warszawie został zadysponowany samochód GCBA SCANIA, na terenie naszej gminy pozostał GBA...
Ćwiczenia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z jednostki OSP Sokółka w dniach 6-7 Lipca

Ćwiczenia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z jednostki OSP Sokółka w dniach 6-7 Lipca

W dniach 6-7 Lipca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Stare Babice odbyła wspólne szkolenie z Młodzieżową Drużyna Pożarniczą z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Sokółka. W ramach szkolenia młodzi strażacy z obydwu jednostek uczestniczyli w dwudniowym panelu szkoleniowym podczas, którego zdobywali wiedzę niezbędną do skutecznego niesienia pomocy osobom poszkodowanym i  potrzebującym.   Oto relacja jednego z uczestników szkolenia. W pierwszym dniu biwaku całą grupą udaliśmy się nad pobliski staw gdzie ćwiczyliśmy rozwijanie linii gaśniczej. Przy użyciu pompy pływającej Niagara 1 oraz motopompy szlamowej tworzyliśmy stanowisko wodne. Kolejny etapem szkolenia była prezentacja z zakresu KPP oraz pokazano nam całe wyposażenie torby medycznej PSP R1. Zwrócona została również uwaga w jak poprawny sposób przeprowadzić korespondencję radiową z dyspozytorem PSK. Po omówieniu całej teorii przystąpiliśmy do ciekawszego elementu szkolenia czyli praktyki. Uczyliśmy się jak poprawnie ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej, jak prawidłowo zakładać kołnierz ortopedyczny oraz jak należy zabezpieczyć złamaną kończynę przy użyciu szyn Kramera. W fachowy sposób pokazano i omówiono nam każdy szczegół niesienia pomocy osobie poszkodowanej podczas ewakuacji z samochodu. Zapoznaliśmy się z wyposażeniem torby medycznej PSP R1 od strony praktycznej. Wiemy już do czego służy i jak poprawnie wykorzystać worek samorozprężalny, rurki ustno-gardłowe czy też jak korzystać z tlenoterapii. Kolejnego dnia, tuż nad ranem około godziny czwartej zostaliśmy obudzeni przez syrenę alarmową. Szybko zrozumieliśmy, że jest to część programu szkoleniowego, który został dla nas przygotowany. Naszym zadaniem był wyjazd do wypadku dwóch samochodów osobowych i udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był to dobry moment żeby wykorzystać całą zdobytą wiedzę z dnia poprzedniego oraz pokazać czego nauczyliśmy się podczas pobytu na szkoleniu. Po zakończeniu ćwiczeń pod okiem opiekunów analizowaliśmy nasze działania ratownicze,...